Heeft u vragen over de redelijke grond van uw ontslag?

Redelijke grond

Ontslag aangezegd? Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen als hij een redelijke grond kan aantonen

Redelijke grond

Vanaf 1 juli 2015 (WWZ) kan een werkgever een arbeidsovereenkomst alleen met een redelijke grond opzeggen (art. 7:669 lid 1 BW).

De advocaten van Qisolute beoordelen met een juridisch scherpe blik of uw werkgever een redelijke grond kan onderbouwen. Op basis van die analyse kan gekozen worden om in een procedure behoud van uw baan af te dwingen of met slim onderhandelen te komen tot vertrek tegen een hogere ontslagvergoeding dan aangeboden.

Beëindigingsgronden uitgebreid met de ‘cumulatiegrond’

De cumulatiegrond geldt sinds 1 januari 2020. Voor een geslaagd beroep op deze grond moet er sprake zijn van een combinatie van onvoldragen ontslaggronden c tot en met h.

Dat geeft wat meer ruimte om bij de kantonrechter ontbinding te vragen in ingewikkelde gevallen.

Redelijke gronden

Artikel 7:669 lid 3 BW bevat een limitatieve lijst van redelijke gronden voor ontslag:

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Veelvuldig ziekteverzuim;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Weigering arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren;
  • Verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere omstandigheden waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren; 

Jurisprudentie

Inmiddels zijn door de kantonrechter de eerste uitspraken gedaan met betrekking tot de cumulatiegrond.

In de eerste uitspraak over deze cumulatiegrond (ECLI:NL:RBNHO:2020:1036) oordeelt de kantonrechter dat er geen sprake is van een redelijke grond voor ontslag. De werkgever heeft nagelaten de cumulatiegrond afzonderlijk toe te lichten en het is niet aan de kantonrechter om de omstandigheden die zijn aangevoerd te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of er sprake is van een voldragen cumulatiegrond. Volgens de kantonrechter is er geen grond voor het oordeel dat niet meer van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten, omdat er geen sprake is van een voldragen ontslaggrond en evenmin van een bijna voldragen ontslaggrond.

Bevoegdheid rechter en UWV

Als u niet instemt met ontslag heeft uw werkgever toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hoofdregel: wanneer de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag:

  •  afwijst blijft de werknemer in dienst;
  •  toewijst is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

Het ontslag kan alleen toegewezen worden als de werkgever een redelijke grond voor ontslag kan aantonen. Omdat de rechter niet meer de bevoegdheid heeft te ontbinden met toekenning van een fikse vergoeding zal de rechter eerder besluiten om het dienstverband niet te beëindigen als de werkgever geen goed dossier heeft opgebouwd.

Onderhandeling

In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, aan de hand van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond is voor ontslag. De werkgever moet dan kiezen: of een hoge ontslagvergoeding of het risico nemen dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen. Is het behoud van uw baan belangrijker dan een hoge ontslagvergoeding kunnen wij inzetten op afwijzing. De concrete strategie wordt samen met u bepaald op basis van uw omstandigheden en uw belangen.

Heeft u vragen over de redelijke grond? Bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl