Heeft u vragen over de redelijke grond van uw ontslag?

Redelijke grond

Ontslag aangezegd? Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen als hij een redelijke grond kan aantonen

Redelijke grond

Vanaf 1 juli 2015 (WWZ) kan een werkgever een arbeidsovereenkomst alleen met een redelijke grond opzeggen (art. 7:669 lid 1 BW).

De advocaten van Qisolute beoordelen  met een juridisch scherpe blik of uw werkgever een redelijke grond kan onderbouwen. Op basis van die analyse kan gekozen worden om in een procedure behoud van uw baan af te dwingen of met slim onderhandelen te komen tot vertrek tegen een hogere ontslagvergoeding dan aangeboden.

Limitatieve beëindigingsgronden

Het nieuwe art. 7:669 lid 3 BW geeft een limitatieve lijst van redelijke gronden voor ontslag:

  • langdurige ziekte
  • bedrijfseconomische omstandigheden
  • veelvuldig ziekteverzuim
  • disfunctioneren
  • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren
  • een verstoorde arbeidsverhouding
  • andere omstandigheden waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

Bevoegdheid rechter en UWV

Als u niet instemt met ontslag heeft uw werkgever toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hoofdregel: wanneer de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag:

  •  afwijst blijft de werknemer in dienst;
  •  toewijst is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd;

Het ontslag kan alleen toegewezen worden als de werkgever een redelijke grond voor ontslag kan aantonen. Omdat de rechter niet meer de bevoegdheid heeft te ontbinden met toekenning van een fikse vergoeding zal de rechter eerder besluiten om het dienstverband niet te beëindigen als de werkgever geen goed dossier heeft opgebouwd.

Onderhandeling

In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, aan de hand van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond is voor ontslag. De werkgever moet dan kiezen: of een hoge ontslagvergoeding of het risico nemen dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen. Is het behoud van uw baan belangrijker dan een hoge ontslagvergoeding kunnen wij inzetten op afwijzing. De concrete strategie wordt samen met u bepaald op basis van uw omstandigheden en uw belangen.

Heeft u vragen over de redelijke grond, bel Qisolute voor een halfuur gratis advies.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl
Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl