Redelijke grond moet worden aangetoond bij ontslag, advies aan werkgevers

Redelijke grond

Om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met een gunstige regeling moet u een redelijke grond voor ontslag aan kunnen tonen

Redelijke grond

Met introductie van het nieuwe ontslagrecht (WWZ) per 1 juli 2015 kan u als werkgever een arbeidsovereenkomst alleen met een redelijke grond opzeggen (art. 7:669 lid 1 BW). Om die redelijke grond aan te tonen heeft u een goed dossier nodig.

De advocaten van Qisolute  helpen met documenteren en adviseert over te nemen stappen.

Limitatieve beëindigingsgronden

Art. 7:669 lid 3 BW geeft een limitatieve lijst van redelijke gronden voor ontslag:

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Veelvuldig ziekteverzuim;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Weigering arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren;
  • Verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere omstandigheden waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Als u een redelijke grond voor ontslag kunt aantonen geeft het UWV of de kantonrechter u toestemming de arbeidsovereenkomst te beëindigen. U bent dan alleen de transitievergoeding verschuldigd.

Als u geen redelijke grond kunt aantonen blijft uw werknemer in dienst en zal hij alleen bereid zijn te vertrekken met een hoge vertrekpremie. Daarom is het belangrijk dat u een redelijke grond met een goed dossier kunt onderbouwen!

Onderhandeling bij ontslag

Voor de beste onderhandelingspositie is van groot belang de bereidheid te tonen de zaak voor de rechter te brengen.

Wij adviseren een regeling als de onderhandelingspartner zich redelijk opstelt. Wij laten onze’–of eigenlijk uw- ‘tanden zien’ als de werknemer overvraagt. Wij schatten professioneel in of de kantonrechter of het UWV zullen oordelen dat een redelijke grond aanwezig is. Onze inzet leidt vrijwel altijd tot een schikking die onze cliënt meevalt en die door de werknemer redelijk wordt gevonden.

Vragen over ontslag met een redelijke grond, bel Qisolute voor een halfuur gratis advies.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl