Bent u ontevreden met de aangeboden ontslagvergoeding?

Ontslagvergoeding

Bent u ontevreden met de aangeboden ontslagvergoeding?

Vul voor een gratis halfuur advies dit formulier in of bel ons op: 071-5164888

Het aanbod van de werkgever voor een ontslagvergoeding is meestal lager dan waar u aanspraak op kunt maken. Onderhandelen heeft vaak als resultaat dat de ontslagvergoeding veel hoger uitvalt.

De advocaten van Qisolute staan u tijdens deze onderhandelingen bij voor het beste resultaat. Dat wil zeggen: een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding voor u, het liefst zonder rechtszaak.

Transitievergoeding

Met de wet WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is per 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Als uw werkgever toestemming krijgt van de kantonrechter of het UWV om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen is de transitievergoeding altijd verschuldigd. Ook als u instemt met beëindiging heeft u aanspraak op de transitievergoeding. Als uw werkgever het ontslag met een redelijke grond kan onderbouwen is de transitievergoeding vaak het hoogst haalbare. Waar dat niet zo is zal slim onderhandelen bijna altijd leiden tot een veel hogere vergoeding.

In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, aan de hand van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond is voor ontslag. De werkgever moet dan kiezen: of een hogere ontslagvergoeding of het risico nemen dat de kantonrechter of het UWV geen toestemming geeft voor ontslag.

Inzet Qisolute

De advocaten van Qisolute begeleiden u persoonlijk en goed. In de onderhandeling over de hoogte van uw ontslagvergoeding heeft u veel in te brengen als wij u terzijde staan. Stelt uw werkgever zich redelijk op dan werken wij ook snel toe naar een oplossing, zonder procedures. Is de sfeer al slecht dan weten wij dat vaak met oplossingsgerichte en goed doordachte communicatie op te lossen.

Ontslagvergoeding laten beoordelen door advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar?

In de praktijk zien wij vaak dat juristen van rechtsbijstandsverzekeraars akkoord gaan met een (te) lage ontslagvergoeding om een zaak snel af te ronden. U heeft voor die rechtsbijstand al premie betaald en tijd besteed aan uw zaak is voor hen een kostenpost. Daarom heeft de rechtsbijstandsverzekeraar er belang bij de zaak tegen lage kosten snel op te lossen, in plaats van zo goed mogelijk voor u. Voor ons is dat niet zo; wij staan voor uw belang en zorgen ervoor dat u de best mogelijke, rechtvaardige uitkomst krijgt. Laat uw ontslagvergoeding dan ook liever door ons dan door een rechtsbijstandsverzekeraar beoordelen.

Juridische kosten

Punt van onderhandeling is ook altijd de juridische kosten. In de meeste zaken waarbij in onderhandeling een oplossing wordt bereikt over uw ontslagvergoeding draagt de werkgever deze kosten geheel of voor een groot deel. Indien en voor zover u de kosten toch zelf moet dragen, matigen wij onze rekening met 21% omdat u de BTW niet kunt aftrekken.

Heeft u vragen over uw ontslagvergoeding? Bel Qisolute.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl
Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl