Bent u ontevreden met de aangeboden ontslagvergoeding?

Ontslagvergoeding

Bent u ontevreden met de aangeboden ontslagvergoeding? Door te onderhandelen bereikt u een (veel) beter resultaat.

Vul voor een gratis halfuur advies dit formulier in of bel ons op: 071-5164888

De advocaten van Qisolute staan u tijdens deze onderhandelingen bij voor het beste resultaat. Dat wil zeggen: een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding voor u, het liefst zonder rechtszaak.

In een eerste adviesgesprek beoordeelt Qisolute snel wat in onderhandeling mogelijk is. In overleg ontwikkelen wij een strategie hoe te komen tot een optimaal resultaat. Zien wij geen mogelijkheden dan zeggen wij dat ook eerlijk.

Transitievergoeding

Met de wet WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is per 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Als uw werkgever toestemming krijgt van de kantonrechter of het UWV om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen is de transitievergoeding altijd verschuldigd. Ook als u instemt met beëindiging heeft u aanspraak op de transitievergoeding. Als uw werkgever het ontslag met een redelijke grond kan onderbouwen is de transitievergoeding vaak het hoogst haalbare. Waar dat niet zo is zal slim onderhandelen bijna altijd leiden tot een veel hogere vergoeding.

In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, aan de hand van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond is voor ontslag. De werkgever moet dan kiezen: of een hogere ontslagvergoeding of het risico nemen dat de kantonrechter of het UWV geen toestemming geeft voor ontslag.

Juridische kosten

Punt van onderhandeling is ook altijd de juridische kosten. In de meeste zaken waarbij in onderhandeling een oplossing wordt bereikt over uw ontslagvergoeding draagt de werkgever deze kosten geheel of voor een groot deel. Indien en voor zover u de kosten toch zelf moet dragen, matigen wij onze rekening met 21% omdat u de BTW niet kunt aftrekken.

Heeft u vragen over uw ontslagvergoeding? Bel Qisolute.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl