Onderhandel bij ontslag altijd over een hogere vergoeding

Onderhandel bij ontslag altijd over een hogere ontslagvergoeding

Vul voor een gratis halfuur advies over ontslag dit formulier in of bel ons op: 071-5164888

Dreigt er ontslag? In bijna alle gevallen is door middel van onderhandeling een veel betere regeling mogelijk. Dat komt doordat werkgevers zelden een sterk ontslagdossier hebben. Niet onderhandelen kost dus veel geld.

In een eerste adviesgesprek beoordeelt Qisolute snel wat in onderhandeling mogelijk is, doordat wij in goed overleg met u een strategie ontwikkelen die gericht is op een optimaal resultaat. Als wij geen mogelijkheden zien, dan zeggen wij dat ook eerlijk.

Qisolute boekt sinds de oprichting in 2010 uitmuntende resultaten voor ontslagen werknemers, zie hiervoor de referenties. Een verdubbeling van wat de werkgever aanbiedt is bepaald geen uitzondering tijdens deze periode.

Hoe werkt ontslag?

Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen met een redelijke grond (disfunctioneren, bedrijfseconomische redenen, verstoorde arbeidsverhouding etc.). Wanneer een redelijke grond ontbreekt eindigt de arbeidsovereenkomst alleen met wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst. Qisolute adviseert alleen in te stemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden als werkgever u een goede regeling aanbiedt.

Bevoegdheid rechter en UWV

Als u niet instemt met ontslag heeft uw werkgever toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierbij geldt de hoofdregel: wanneer de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag:
• afwijst blijft de werknemer in dienst;
• toewijst is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

In 90% van de gevallen komt het niet tot een procedure of rechtszaak. Dat komt doordat werkgevers weten dat het moeilijk is een redelijke grond te bewijzen. Verliezen zij de procedure dan blijft de werknemer in dienst. Dit levert een goede onderhandelingspositie op voor de werknemer.

Onderhandeling

In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, door middel van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond is voor ontslag. De werkgever moet daarna kiezen: een hoge ontslagvergoeding betalen of het risico nemen dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen. Als het behoud van uw baan belangrijker is dan een hoge ontslagvergoeding kunnen wij inzetten op afwijzing. Al met al wordt de concrete strategie samen met u bepaald op basis van uw omstandigheden en uw belangen.

Update 2021: Hoe groot is de kans dat ik een ontslagzaak win als werkgever zegt dat ik disfunctioneer?

Het antwoord hierop hangt uiteraard af van wat er is gebeurd. Statistisch gezien geeft de rechter meestal de werknemer gelijk. Zo werden de afgelopen zes jaar 60% – 87,5% van de ontslagaanvragen wegens disfunctioneren afgewezen. In al die gevallen kunnen wij voor u  een zéér goede regeling bereiken door middel van goede onderhandelingen.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl