Ontslag statutair bestuurder: ingewikkelder dan u wil!

Ontslag statutair directeur

Ontslag statutair bestuurder: ingewikkelder dan u wil!

De statutair bestuurder heeft minder ontslagbescherming dan een “gewone” werknemer. Hij of zij kan te allen tijde worden ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming (meestal de AVA).

Een rechtsgeldig ontslagbesluit betekent in beginsel ook het einde van de arbeidsrechtelijke relatie, zonder dat de werkgever eerst langs de kantonrechter of het UWV moet.

Om te voorkomen dat de statutair bestuurder vogelvrij is moet het ontslagbesluit aan een aantal vereisten voldoen.

Bovendien vindt achteraf een arbeidsrechtelijke toetsing plaats.

Het gaat al regelmatig fout met de formele voorwaarden waaraan het ontslag van een statutair bestuurder moet voldoen! Dit zijn de  belangrijkste wettelijke en statutaire bepalingen waar aan voldaan moet worden:

  • de AVA moet worden bijeengeroepen met een uitnodiging gericht aan de juiste adressen, met de juiste termijn (normaliter 8 dagen), met de te behandelen onderwerpen (voornemen ontslag) en met vermelding van de soms statutair bepaalde vergaderlocatie.
  • de statutair bestuurder moet gehoord worden en een reële kans krijgen zijn of haar  visie te geven. Vereist is daarom dat de reden voor ontslag vóór de vergadering bij de bestuurder bekend is, zodat deze weet waartegen hij of zij zich moet verweren.

De aandeelhouder(s) of de raad van commissarissen moet(en) die regels dus precies en goed toepassen om de ontslagen directeur niet meteen een wapen te geven in de onderhandeling die meestal volgen. Bij fouten kan de directeur het ontslagbesluit door de rechter laten vernietigen.

Voor de ontslagen directeur kijken wij dus eerst of de formele stappen wel goed zijn gezet.

Dit is van belang nu het in de praktijk regelmatig fout gaat waardoor zowel het ondernemingsrechtelijke als het arbeidsrechtelijke ontslag geen doel treft.

De situatie ligt vaak ook ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt: in een recent door ons behandeld geval bleek de directeur nooit rechtsgeldig benoemd, hoewel hij wel netjes bij de KvK ingeschreven stond.

Ook wanneer een directeur zelf aandelen bezit worden de zaak en de onderhandeling anders.

Transitievergoeding en arbeidsrechtelijke toetsing achteraf

De statutair bestuurder heeft net als een “gewone” werknemer recht op een transitievergoeding.
Daarnaast is een billijke vergoeding verschuldigd als de werkgever geen redelijke grond had voor ontslag of als ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Ligt er een gebrekkig besluit, dan is het niet mogelijk herstel van de arbeidsovereenkomst te eisen. De aandeelhouders moeten immers kunnen bepalen wie zij op de bestuurdersstoel willen hebben.

Ervaring

De advocaten van Qisolute hebben veel ervaring bij ontslag van statutair bestuurders. Wij staan in even veel gevallen de statutair bestuurder als de aandeelhouders bij. Ontslag is voor de bestuurder vaak een persoonlijk ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen ook op dat vlak goed begeleiden.
Heeft u vragen of advies nodig, neem contact met ons op.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl