Op staande voet ontslagen? Onze advocaten staan u bij

Ontslag op staande voet

Bent u op staande voet ontslagen?

Wij staan u graag bij in deze moeilijke situatie. Ondanks de emotionele aanslag die een ontslag op staande voet meestal is moet u niet wachten met het inwinnen van juridisch advies maar dit direct doen. Als u berust in het ontslag op staande voet bent u uw inkomen kwijt, heeft u geen recht op WW of een ontslagvergoeding en valt u feitelijk terug naar bijstandsniveau.

Al in het eerste gesprek kunnen wij u waarschijnlijk vertellen waar u aan toe bent. Zo hopen wij uw grootste zorg weg te kunnen nemen.

Ontslag alleen geldig bij dringende reden

Om u op staande voet te ontslaan heeft uw werkgever een dringende reden nodig. Voorbeelden van gedragingen die ontslag op staande voet onder omstandigheden kunnen rechtvaardigen zijn diefstal, werkweigering of het bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst verstrekken van verkeerde informatie, op een belangrijk punt.

Het ontslag op staande voet moet gegeven worden kort nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Uw werkgever kan niet eerst enkele weken wachten om u vervolgens alsnog op staande voet te ontslaan.

Praktijk: Ontslag op staande voet vaak (achteraf) ongeldig

U kunt het ontslag op staande voet bij de kantonrechter aanvechten, dit kan binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De rechter toetst niet alleen de aard en de ernst van de dringende reden maar houdt ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de gevolgen die het ontslag voor hem heeft. Vaak vernietigen kantonrechters na deze toetsing een ontslag op staande voet omdat het een te ver strekkende maatregel zou zijn. De vereisten zijn erg zwaar en er zijn zelfs uitspraken bekend waarin het ontslag op staande voet van werknemers die gestolen hadden is vernietigd.

Onderhandelingen bij ontslag op staande voet

Omdat werkgevers nooit zekerheid hebben of een ontslag op staande voet stand zal houden bij de kantonrechter zijn zij vaak bereid onderling een en ander te regelen. U staat daarin bepaald sterker met professioneel advies van de advocaten van Qisolute . In een onzekere gang van zaken hebt u weer veel in te brengen indien wij u ter zijde staan. Stelt uw werkgever zich redelijk op dan werken wij ook snel toe naar een oplossing zonder procedures. Volhardt uw werkgever in het ontslag op staande voet, dan geven wij u advies over uw kansen bij de kantonrechter.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, bel Qisolute!

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl