Ontslag op staande voet? Met ons doet u het juridisch goed

Ontslag op staande voet

U overweegt ontslag op staande voet? De advocaten van Qisolute zorgen dat u het juridisch goed doet!

Bent u voornemens een werknemer op staande voet te ontslaan? Ontslag op staande voet leidt bijna altijd tot een procedure. U moet dus vooraf weten of dit ontslag in een rechtszaal stand zal houden.

De consequentie als de rechter een ontslag op staande voet niet accepteert is dat de werknemer in dienst blijft en dat u alsnog het achterstallig loon (verhoogd met de wettelijke rente en een wettelijke verhoging oplopend tot 50%) moet betalen.

Wettelijk kader ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen. De werknemer is zijn inkomen uit arbeid kwijt, heeft geen recht op WW of een ontslagvergoeding en valt feitelijk van het ene op het andere moment terug naar bijstandsniveau. Dit alles zonder dat de werkgever (van te voren) toestemming hoeft te vragen aan het UWV of aan de kantonrechter. Vanwege die consequenties worden er aan een ontslag op staande voet zware eisen gesteld.

Er moet een ‘dringende reden’ zijn, een zo ernstige reden dat van u als werkgever niet kan worden gevraagd de werknemer nog op het werk te dulden.

Voorbeelden van gedragingen die ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen zijn diefstal, werkweigering of het bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst verstrekken van misleidende informatie, fraude ,of ongewenste intimiteiten op het werk, direct of per e-mail, sms of app.

Uit de reactie op wat de werknemer gedaan (of nagelaten) heeft moet ook blijken dat u als werkgever onmiddellijk van de werknemer af wil. Er eerst een week over denken kan dus niet. Een of twee dagen nemen om de zaak goed uit te zoeken kan wel. Zorgvuldig hoor en wederhoor toepassen is daarbij essentieel.

Praktijk: Ontslag op staande voet vaak (achteraf) ongeldig

Door verlies van inkomen zonder recht op een uitkering ziet de werknemer zich meestal gedwongen om naar de kantonrechter te stappen om het ontslag op staande voet aan te vechten. De rechter toetst niet alleen de aard en de ernst van de dringende reden maar houdt ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de gevolgen die het ontslag voor hem heeft.

Vaak vernietigen kantonrechters na deze toetsing een ontslag op staande voet omdat het een te ver strekkende maatregel zou zijn of de situatie niet dringend genoeg is. De werknemer kan in de plaats van vernietiging van de opzegging de rechter verzoeken aan hem een vergoeding toe te kennen.

Qisolute adviseert

Ons advies is geen werknemer te ontslaan op staande voet, tenzij er geen enkele twijfel is dat het ontslag op staande voet stand zal houden bij de kantonrechter. Zeker als u verliest pakt procederen over een ontslag op staande voet stukken duurder uit dan als u de arbeidsovereenkomst laat ontbinden of de arbeidsovereenkomst met een beëindigingsovereenkomst beëindigd.

Ook kan het verstandig zijn om uw werknemer in plaats van ontslag op staande voet nog een laatste schriftelijke officiële waarschuwing te geven. Gaat uw werknemer daarna weer in de fout dan staat u veel sterker bij de kantonrechter.

In uitzonderlijke gevallen kan ontslag op staande voet tactisch gebruikt worden om situaties die geruime tijd geblokkeerd zijn in beweging te krijgen. Als de werknemer een serieus risico loopt zijn inkomen te verliezen heeft u een sterke onderhandelingspositie om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Hanteer deze strategie alleen na deskundig advies zodat u de risico’s en belangen goed overziet.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, bel Qisolute

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl