Overweegt u een werknemer te ontslaan?

Ontslag

Overweegt u iemand te ontslaan?

Staat u voor ontslag van een werknemer (bent u werknemer, lees meer hier), dan heeft u geen belang bij langslepende juridische procedures. Het is onze expertise om voor u zo snel mogelijk de beste regeling te treffen. Wij adviseren welke stappen u moet nemen om niet maandenlang met een demotiverende situatie te zitten. Zo worden de doorlooptijd en het financiele risico geminimaliseerd.

Continuïteit van uw onderneming

Wanneer u iemand wilt of moet ontslaan dan bent u niet uit op een conflict met slaande deuren, schade aan uw bedrijfsvoering of slecht nieuws naar buiten toe. Qisolute weet een conflict meestal zo te begeleiden, dat de zaak snel duidelijk wordt en de werknemer zich – ondanks de tegenslag – toch redelijk of goed behandeld weet.

Goede voorbereiding en doordachte communicatie zijn minstens zo belangrijk om een arbeidszaak goed te regelen als juridische kennis over vergoedingen en procedures. Voelt een werknemer zich oneerlijk behandeld, niet gehoord, niet gezien of geschoffeerd, dan vertaalt zich dat in boosheid en onwrikbaarheid in onderhandelingen of een procedure. Akkoord gaan met de teleurstelling van een ontslag gaat een stuk gemakkelijker wanneer de werknemer de beweegredenen begrijpt en de onderbouwing eerlijk en duidelijk is.

Als een van de werknemers gedwongen moet vertrekken heeft dat invloed op de sfeer binnen uw bedrijf. Vaak ook neemt de productiviteit na ontslag enige tijd af. De impact zal afhankelijk zijn van de reden van het vertrek en van de manier waarover daar wordt gecommuniceerd. Om de achterblijvers gemotiveerd te houden is het belangrijk duidelijk te communiceren waarom de collega is ontslagen. Zo voorkomt u onnodige onrust.

Het is belangrijk de gevolgen voor uw bedrijf en de achterblijvende werknemers zo veel mogelijk te beperken. Ook daar staan wij u graag in bij.

Dossieropbouw

Vanaf 1 juli 2015 kan u, als werkgever, een arbeidsovereenkomst alleen met een redelijke grond opzeggen.

De basis voor een goede regeling of procedure is een sterk dossier. Zowel in de onderhandelingen als in een rechtszaak valt de ontbindingsvergoeding lager uit als u hard kan maken dat het ontslag gerechtvaardigd is. Kortom: op basis van een sterk dossier komt sneller een gunstige regeling tot stand.

Wij zien in de praktijk echter vaak dat de werkgever geen goed dossier heeft opgebouwd. Daarom geven wij regelmatig professionele begeleiding bij het goed documenteren van disfunctioneren of ernstige fouten. Met enige afstand zien wij ook vaak mogelijkheden waar u als werkgever die ‘van dichtbij’ niet zo makkelijk ziet.

Onderhandeling bij ontslag

Voor de beste onderhandelingspositie is het van groot belang de bereidheid te tonen het geschil voor de rechter te brengen. Wij adviseren een regeling als de onderhandelingspartner zich redelijk opstelt. Wij laten onze – of eigenlijk uw – ‘ tanden zien’ als de werknemer overvraagt. Wij schatten de afloop van een procedure bij de kantonrechter professioneel in, met zeer ruime ervaring en kennis van de jurisprudentie. Op die basis leidt onze inzet vrijwel altijd tot een schikking die onze cliënt meevalt en die door de werknemer redelijk wordt gevonden.

Met een middelgrote onderneming in midden Nederland hebben wij onlangs geconcludeerd dat wij in zeven jaar arbeidsrechtelijke begeleiding niet één keer bij de rechter zijn uitgekomen, terwijl vergoedingen altijd redelijk en soms ruim beneden de verwachting lagen. De kunst is het voor u als werkgever goed te regelen op een manier die uw werknemer (en zijn adviseur) als redelijk accepteert.

Heeft u vragen over ontslag, bel Qisolute of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl