Mag de “straatracende Transavia piloot” ontslagen worden?

Mag de “straatracende Transavia piloot” ontslagen worden?

Een Transavia piloot die in maart 2016 betrokken was bij een straatrace waarbij een 19-jarige vrouw werd doodgereden, mag van de kantonrechter niet ontslagen worden. Hoe ernstig moet wangedrag privé zijn om ontslag te rechtvaardigen?

Het zijn bijzondere omstandigheden die de uitspraak begrijpelijk maken: het gebeurde voor hij in dienst kwam, Transavia wist bij het aannemen al van het ongeval en de dodelijke aanrijding was niet met hem maar met zijn vader.

Wanneer de werkgever duidelijk kan maken dat deze een werknemer met dergelijk gedrag niet kan handhaven, dan ontbindt de kantonrechter wel. Bijvoorbeeld was er geen twijfel in het door ons behandelde geval waar een werknemer zijn partner van het leven had beroofd. Moeilijke afwegingen zijn bijvoorbeeld als een werknemer wordt veroordeeld voor bezit van kinderporno terwijl die werkzaam is in een administratieve functie die niets met kinderen te maken heeft. Het zal er dan van afhangen hoeveel impact het via collega’s op de arbeidsverhouding heeft. Weet niemand ervan dan zal ook in dat geval de kantonrechter wellicht niet ontbinden.

Terug naar de piloot; deze werd in de strafzaak veroordeeld voor de overtreding ‘gevaarlijk hard rijden’ (geen misdrijf dus). Hij kreeg een taakstraf van honderd uur opgelegd en een rijontzegging van een jaar. De andere deelnemer van de straatrace (zijn vader) die op de auto van de vrouw klapte, werd veroordeeld voor een misdrijf en kreeg een celstraf van vier jaar en een rijontzegging van vijf jaar.

Transavia stelde dat de veroordeling van de piloot “onverenigbaar met zijn functie” is, veiligheid dient immers altijd en overal voorop te staan. De piloot werd op non-actief gesteld en de luchtvaartmaatschappij wendde zich tot de kantonrechter Amsterdam om hem te ontslaan op grond van de e-grond (verwijtbaar handelen, zodanig dat van Transavia niet gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren), dan wel de h-grond (grond voor overige omstandigheden; bijzondere en specifieke situaties)

Oordeel kantonrechter Rechtbank Amsterdam 12 februari 2018:

Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen, betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen. Tevens heeft het ongeval plaatsgevonden in de tijd dat de piloot nog niet bij Transavia werkzaam was. Bovendien heeft Transavia de piloot een vast dienstverband aangeboden, terwijl ze wisten dat de piloot als verdachte van het ongeluk werd gezien. Transavia heeft daarmee de “indrukt gewekt dat een veroordeling geen gevolgen zou hebben voor zijn werk als piloot”.

Ook heeft Transavia geen beleid waarin is vastgelegd dat gevaarlijk rijgedrag in privétijd gevolgen kan hebben voor het dienstverband.

Op het randje denken wij, maar de kantonrechter oordeelt dat er geen grond voor ontslag is.

Transavia is dan ook in hoger beroep gegaan, in afwachting daarvan blijft de piloot op non-actief.

Conclusie en advies

Stel u wordt als werkgever geconfronteerd met wangedrag privé of een veroordeling van een van uw werknemers en u wilt die werknemer daarom ontslaan. Nodig is dan dat heel goed onderbouwd wordt waarom dat privégedrag of de veroordeling niet te verenigen is met het werk, of de omgang met collega’s.

Voor bepaalde vormen van gedrag is het van belang dat in duidelijke beleidsregels wordt aangegeven wat niet geaccepteerd wordt. Bijvoorbeeld drugsgebruik privé kan worden aangemerkt als vallend onder ‘privacy’ maar dat wordt anders voor werknemers in een afkickkliniek of bij werk waar drugsgebruik de dag voor het werk, kan leiden tot ongelukken de volgende dag. Een gang naar de kantonrechter moet goed doordacht worden gemaakt en de grond voor ontbinding zal goed onderbouwd moeten worden.

Acht de kantonrechter gegronde reden voor ontslag aanwezig dan wil dat ook, al is de werknemer veroordeeld voor een strafbaar feit, nog niet zeggen dat hij of zij geen aanspraak maakt op (een deel van) de transitievergoeding. Lees meer daarover hier.

Contact

Heeft u vragen over ontslag? Wij beantwoorden deze graag, vul ons formulier in of bel ons.