Arbeidsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot het coronavirus (COVID-19)

Arbeidsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot het coronavirus (COVID-19)

De snelle verspreiding van het coronavirus in Nederland en de rest van de wereld brengt verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken met zich mee.

– Mag mijn werkgever loon opschorten omdat ik niet kan komen werken door het coronavirus?
– Heb ik nu ook recht op doorbetaling van mijn loon als ik ziek thuis zit? Ja !

– Mag mijn werkgever loon opschorten omdat ik niet kan komen werken omdat ik thuis op mijn kinderen moet passen? Dat kan alleen als de kinderopvang op een andere manier kan worden opgelost. Anders bent u in een overmacht situatie. U moet zich wel inspannen om het op te lossen maar wat niet kan, kan niet.

– Is het voor mij als werkgever mogelijk om WW wegens werktijdverkorting (WTV) voor mijn werknemers aan te vragen? Zeker: en vooral doen !!

– Mijn zaak moet dicht, kan ik de mensen ontslaan? Het stoppen van de omzet is pas op den duur reden voor ontslagen. U moet dan bij het UWV zijn met een gemotiveerd verzoek.

– Ik heb een oproepcontract en wordt niet meer opgeroepen omdat de zaak dicht is. Als u al langere tijd steeds ongeveer hetzelfde aantal uren wordt opgeroepen houdt u toch recht op loon over dat ‘vaste’ aantal uren. Overigens: heeft de werkgever u na een jaar een vast aantal uren aangeboden?

Enkele korte antwoorden. Heb ik recht op loon als ik thuis zit omdat ik niet in het openbaarvervoer wil? Mijn werkgever zegt dat ik toch moet komen.

Ons advies is dat u thuis moet kunnen werken als dat zonder al te veel  moeite kan. Heeft de werkgever u echt op het werk nodig dan zult u moeten gaan. Hij mag u dus wel verplichten in bus of trein te gaan zitten. Dat moet dan wel een redelijke opdracht zijn. Als -onder deze omstandigheden- thuis werken geen probleem is mag de werkgever u niet dwingen het openbaar vervoer te nemen.

Werkgevers wordt geadviseerd goed te motiveren als aan een werknemer die niet wil komen de opdracht wordt gegeven toch te komen. Procedures hierover zullen er op worden beslist of de werkgever een redelijk belang had om de werknemer naar het werk te laten komen tegenover het belang van de werknemer om het openbaar vervoer te mijden zoals -dat is van belang- ook door de RIVM wordt geadviseerd.

De hoofdregel blijft echter dat u gewoon naar uw werk moet

– tenzij u reden hebt u ziek te melden;
– tenzij het duidelijk is dat u het werk net zo goed vanuit huis kunt doen.
– tenzij u kinderen nu thuis hebt en daar geen andere oplossing voor heeft dan thuis blijven.

Kortom naar de corona-situatie die er nu is moet worden beoordeeld wat van de werkgever een redelijk verzoek of opdracht is. De motivering wordt daarin erg belangrijk. Als uw taak niet met thuis werken kan worden verricht, dan moet u wel naar kantoor of bedrijf.
Als u ziekteverschijnselen heeft kunt u zich ziekmelden en moet de werkgever doorbetalen. Hebt u geen oppas voor kinderen die te klein zijn om alleen te laten dan moet werkgever ook doorbetalen.

Gaat het bedrijf dicht dan moeten werknemers met een dienstverband worden doorbetaald. De werkgever doet er goed aan nu deeltijd-ww aan te vragen. Dat biedt misschien verlichting als het langer gaat duren en moet worden verwacht dat de inkomsten met meer dan 20% af zullen nemen.

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag met betrekking tot het coronavirus, neem dan telefonisch contact met ons op of vul het formulier in op onze website. Wij denken graag met u mee!

Wordt vervolgd. Jan Floris Holsteijn