Qisolute, ervaren ondernemingsrecht advocaten

ervaring ondernemingsrecht

Ervaren ondernemingsrecht advocaten

Jan Floris Holsteijn heeft zich bij het internationale Baker McKenzie bekwaamd in het overnamewerk en daarbij essentieel zich de Amerikaanse contracttaal eigen kunnen maken. Hij is sindsdien altijd herstructurering en overnames blijven doen. In de meeste gevallen begeleidde hij de directeur-grootaandeelhouder. Hij deed dat ook bij verkoop aan een Angelsaksische koper en in enkele gevallen aan een Franse koper.

U bepaalt als cliënt hoe u ons erbij betrekt: meer ad hoc op onderdelen, of door samen op te trekken in onderhandelingen bij een verkoop of splitsingstraject.

Ervaring met due diligence (pre sales due diligence is van groot belang!) en overnamecontracten leidt tot de optimale prijsstelling voor de aandelen of de onderneming. Bovendien wordt met ons advies een degelijke deal bereikt, meestal zonder procedures achteraf over garanties en vrijwaringen.

Ook bij geschillen tussen aandeelhouders of binnen de governancestructuur van stichtingen in het onderwijs en in de zorg hebben wij onze sporen verdiend.

In overnames en reorganisaties speelt medezeggenschap altijd een rol. Wij kennen dat van twee kanten: de advocaten van Qisolute adviseerden diverse ondernemingsraden. Zo begeleidden zij onder andere een uniek traject bij woningcorporatie Ymere, waardoor de OR daar in een veel krachtiger en zeer zinvolle positie binnen de governancestructuur terecht kwam. Veelvuldig adviseren wij de onderneming of de ondernemer over de omgang met de OR of de medezeggenschapraad.

Brookz.nl beveelt Qisolute  aan bij de koop of verkoop van ondernemingen, reorganisaties of herfinanciering.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl