De transitievergoeding geldt niet bij ontslag!

De transitievergoeding geldt niet bij ontslag!

Advies aan de werkgever: kies niet te snel voor non-actiefstelling, het beschadigt de werknemer fors en is juridisch reden voor hoge vergoedingen. Kom met zorgvuldige vastlegging en tijdig overleg tot een afscheid in overleg. Wij kijken met ook emotionele afstand naar de zaak. En ja, met arbeidsrechtelijke begeleiding komt u hier meestal beter uit.

Advies aan de werknemer: het loont de moeite u stevig te verzetten tegen non-actiefstelling of tegen een voorstel voor ontslag met alleen de transitievergoeding. De vergoeding kan bijna altijd fors worden verbeterd (zie voorbeelden onderaan dit blog).

De transitievergoeding geldt bij reorganisaties wel, maar bij andere ontslagen meestal niet. Waarom niet? Omdat er dan vaak geen juridisch houdbare ontslaggrond is. Of erger, omdat de werkgever op een ernstig verwijtbare manier heeft aangestuurd op het ontslag. Anders gezegd: ruziemaken om iemand te bewegen te vertrekken.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2019:5722)

In een zaak van juni 2019 tegen Ketenzorg West-Friesland kende de rechtbank Noord-Holland om die reden een vergoeding toe van €108.000,- bruto boven op de transitievergoeding. Die was overigens al hoog omdat de medewerkster 25 jaar in dienst was.

De werkgever maakte twee fouten: 1) door de medewerkster al op non-actief te stellen en 2) daarover bovendien naar buiten te treden op hun site. Wel werd ingezet op mediation, maar door de non-actiefstelling was terugkeer bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt.

De verwijten aan de werkneemster konden bovendien niet hardgemaakt worden, omdat er geen verslagen waren van functioneringsgesprekken of andere besprekingen voorafgaand aan een wat uit de hand gelopen overleg. De kantonrechter verweet Ketenzorg dat zij onvoldoende gedaan had om de door haar ervaren problemen in de arbeidsverhouding aan te pakken en op te lossen. De kantonrechter constateert dat Ketenzorg de werkneemster zonder redelijke grond op non-actief heeft gesteld en daarmee de arbeidsrelatie onnodig en onterecht op scherp heeft gezet en verstoord.

De kantonrechter kent dan een billijke vergoeding toe van €108.000,- bruto, gebaseerd op het verlies aan inkomen in de eerste twee jaar na de beëindiging. Bij het berekenen van die inkomensschade wordt rekening gehouden met het recht op WW. Zo komt de vergoeding dus op een totaal van €202.000,-. Meer dan het dubbele van de transitievergoeding. Meetelt hoelang het kan duren voordat de werkneemster ander werk vindt. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de transitievergoeding deels in mindering te brengen op de billijke vergoeding van €108.000,-. Hier telt mee het aantasten van haar goede naam en reputatie door haar vertrek al op de site bekend te maken. In deze zaak heeft wel een rol gespeeld dat de werkneemster een heel pittige en kritische brief had gestuurd aan Ketenzorg, waarmee een ondergeschikt deel van de verantwoordelijkheid van de verstoring toch bij haar wordt neergelegd.

Qisolute actueel

Wij kijken terug op het regelen van drie zaken in de laatste maand waarbij in één geval zeven keer de transitievergoeding is betaald en in een ander geval 6,6 maal. Dat laat wel zien dat de transitievergoeding niet meer is dan een minimum wanneer er geen juridisch houdbare gronden zijn voor een ontslag. In een ander geval werd de vergoeding niet zozeer verhoogd maar wel de termijn waarop onze cliënt nog in dienst werd gehouden met doorbetaling van salaris. Dat kwam omgerekend op viermaal de transitievergoeding. De uitspraak van de kantonrechter in Noord-Holland van juni 2019 laat op een duidelijke manier zien hoe rechters in dergelijke gevallen redeneren. De vergoeding kan meer dan verdubbelen.

Contact

Hebt u vragen?  Bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos juridisch advies.