Contract laten nakijken of opstellen door een advocaat

Laat uw contract nakijken of opstellen

U kunt uw contract uploaden en binnen 24 uur heeft u onze eerste reactie.

Op het moment van tekenen van een contract zijn de verhoudingen meestal goed. Om dat zo te houden en een goede samenwerking te waarborgen is het belangrijk dat goed wordt vastgelegd  wat de contractspartners met elkaar hebben afgesproken en van elkaar verwachten. Het contract moet duidelijk weergeven wat de bedoeling van partijen is. U heeft niets aan een contract dat voor tweeërlei uitleg vatbaar is.  Ook is het verstandig in een contract  bepalingen op te nemen voor onvoorziene omstandigheden.  

Qisolute helpt ondernemingen en ondernemers bij  het opstellen en toetsen van contracten. Daardoor wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en worden onaangename verassingen voorkomen.

Upload uw contract:

  Actualiseren en optimaliseren contracten

  Wet en regelgeving wijzigen regelmatig. Dat heeft als gevolg dat contracten verouderd kunnen raken. De afgelopen jaren hebben wij diverse ondernemingen bijgestaan bij het actualiseren en optimaliseren van veelvuldig gebruikte contracten. Qisolute  zorgt ervoor dat contracten voldoen aan actuele wet- en regelgeving en dat uw belangen goed worden afgeschermd. Ook is het verstandig van tijd tot tijd na te gaan of de contracten die u heeft afgesloten nog wel aansluiten op de praktijk van alledag; tijdige aanpassing door vastlegging van gewijzigde afspraken voorkomt een hoop ellende.

  Toetsing

  Hebt u twijfels of u een contract moet tekenen? Qisolute wijst u op mogelijke valkuilen en denkt mee als de vastlegging anders moet. Ontstaat er onduidelijkheid of een conflict dan geven wij uitsluitsel over wat uw rechten zijn en hoe u uw positie het beste kunt waarborgen. Onze uitdaging is altijd op basis van constructief overleg tot een oplossing te komen maar indien dat nodig is dwingen wij uw belang in rechte af.

  Met welke contracten heeft Qisolute onder meer ervaring?

  Algemene voorwaarden;
  Aandeelhoudersovereenkomsten;
  – Arbeidsovereenkomsten;
  – Geldleningsovereenkomsten;
  – Intentieovereenkomsten;
  – (Ver)koopovereenkomsten;
  – Overeenkomsten van Opdracht;
  – Statuten;
  – Vaststellingsovereenkomsten;
  – Volmachten;

  Wilt u meer weten over uw contract, bel dan Qisolute of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

  Jan Floris Holsteijn

  Jan Floris Holsteijn

  Advocaat & Mediator

  Janfloris@qisolute.nl

  06 - 50 66 71 29

  Bastiaan Meijer

  Bastiaan Meijer

  Advocaat

  Bastiaan@qisolute.nl

  06 - 17 33 55 15

  Senna Asbai

  Senna Asbai

  Juridisch medewerkster

  Senna@qisolute.nl

  Juliet van Dijk

  Juliet van Dijk

  Juridisch medewerkster

  Juliet@qisolute.nl

   

  Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

  Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl