Gemeenten en gemeenteambtenaren opgelet: sinds 1 januari 2018 kent de CAR-UWO een nieuw hoofdstuk; de reparatie-uitkering

Gemeenten en gemeenteambtenaren opgelet: sinds 1 januari 2018 kent de CAR-UWO een nieuw hoofdstuk; de reparatie-uitkering

Sinds 1 januari 2018 kent de CAR-UWO (rechtspositieregeling voor gemeenteambtenaren) een nieuw hoofdstuk: de reparatie-uitkering. In antwoord op een aantal versoberingen in de Werkloosheidswet sinds 1 januari 2016 is in de Cao Gemeenten 2016-2017 afgesproken deze versoberingen te repareren. Deze reparatie vindt plaats door de invoering van de reparatie-uitkering. Aan de CAR-UWO is daarvoor een nieuw hoofdstuk toegevoegd.

Wat houdt de reparatie-uitkering in?

De WW-uitkering wordt met de reparatie-uitkering in opbouw en duur aangevuld tot het niveau van de WW-uitkering voor 1 januari 2016.

Op wie is het nieuwe hoofdstuk van toepassing?

Het nieuwe hoofdstuk in de CAR-UWO is van toepassing op de gemeenteambtenaar die recht heeft op een WW-uitkering, maar ook op de gemeenteambtenaar van wie de uitkering op grond van de Werkloosheidswet reeds is geëindigd, maar die op grond van de oude Werkloosheidswet (voor 1 januari 2016) nog recht op een uitkering zou hebben gehad.

Invloed reparatie-uitkering op bovenwettelijke uitkeringen

Door de invoering van de uitkering worden ook de negatieve gevolgen die de nieuwe Werkloosheidswet heeft op de bovenwettelijke uitkeringen weggenomen. De bovenwettelijke uitkering zou zonder de reparatie-uitkering namelijk korter zijn en na de WW-uitkering dus eerder ingaan.

De reparatie-uitkering is niet gebonden aan alle ontslaggronden

Het recht op een reparatie-uitkering is niet gebonden aan de volgende ontslaggronden: ontslag wegens reorganisatie (art. 8:3 CAR-UWO), ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid (art. 8:6 CAR-UWO) en de ‘overige gronden’ die vallen onder artikel 8:8 CAR-UWO.

Arbeidsongeschiktheid en de reparatie-uitkering

De bovenwettelijke uitkeringen vervallen als een gemeenteambtenaar door ziekte arbeidsongeschikt wordt. Een gemeenteambtenaar zal zich dan ook minder snel ziek willen melden. Om dit nadelige effect gedurende de duur van de reparatie-uitkering te voorkomen heeft het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ervoor gekozen om op dit punt aan te sluiten bij het regime van de Werkloosheidswet. Dat wil zeggen dat de reparatie-uitkering gedurende de eerste 13 weken van arbeidsongeschiktheid door ziekte doorloopt. Na 13 weken eindigt de uitkering.

Stimulans aanvaarden nieuw dienstverband

De reparatie-uitkering herleeft over het resterende urenverlies indien de gemeenteambtenaar nog geen nieuwe WW-rechten heeft opgebouwd tijdens een nieuw dienstverband bij een nieuwe werkgever, dit om gemeenteambtenaren te stimuleren een nieuw dienstverband te aanvaarden.

College: stel een sanctieregeling op!

In de CAR-UWO-regeling staat opgenomen dat het college een sanctieregeling dient op te stellen op grond waarvan sancties kunnen worden gegeven op de uitbetaling van de nieuwe uitkering. Onderdeel van deze regeling moet zijn dat de gemeenteambtenaar de plicht heeft het college te informeren over alles wat van invloed kan zijn op het recht, de hoogte en de duur van de van de uitkering.

Gemeenten: maak het bekend in het gemeenteblad!

Door de statuten van de VNG en het reglement van het College voor Arbeidszaken zijn gemeenten verplicht om uitvoering te geven aan de nieuwe en gewijzigde CAR-bepalingen. De bepalingen gaan pas gelden op het moment dat zij door vermelding in een elektronisch en algemeen toegankelijk gemeenteblad bekend zijn gemaakt.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.