Arbeidsrecht, ontslag statutair directeur na 1 juli 2015

Arbeidsrecht, ontslag statutair directeur na 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 veranderde ook de arbeidsrechtelijke positie van de statutair directeur. Hoe komt de statutair directeur aan een goede ontslagvergoeding? Welke ontslagbescherming heeft u als statutair directeur?

U bent alleen statutair directeur, dus formeel ‘bestuurder’ als er een geldig benoemingsbesluit is van de aandeelhoudersvergadering of de RvC.

Ander ontslag dan werknemer

Voor ontslag is geen vergunning van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig: ontslag gaat ook met een (geldig!) besluit van aandeelhouders of RvC (zie statuten). Een belangrijk formeel vereiste is dat de directeur/bestuurder vooraf in de aandeelhoudersvergadering moet worden gehoord op het voornemen tot ontslag. De reactie daarop moet worden vastgelegd in de notulen. Dit gaat in de praktijk vaak op formele punten mis. Wat de statutair directeur/bestuurder een sterkere positie geeft.

Anders dan gewone werknemers hoeft de statutair bestuurder niet in te stemmen met een opzegging (art. 7:670a lid 7 BW). Terugkomen op een beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen (art. 7:670b lid 2 BW) kan een statutair bestuurder dus ook niet.

Ontslag besluit

Het ontslagbesluit- mits geldig! – leidt meteen tot beëindiging van de vennootschapsrechtelijke relatie (u bent bestuurder af) en het einde van de contractuele, arbeidsrechtelijke relatie.

De statutair bestuurder heeft wel recht op uitbetaling over de geldende opzegtermijn als die niet in acht wordt genomen.

Op welke vergoeding heeft de statutair directeur aanspraak?

Het meeste duidelijkheid geeft een (vooraf vastgestelde) contractuele ontslagvergoeding (‘gouden handdruk clausule’/’golden parachute’). Die kan recht geven op bijvoorbeeld toepassing van de (oude) kantonrechtersformule of een vast bedrag, mits de statutair directeur geen ernstig verwijt treft.

De statutair bestuurder heeft ook recht op de transitievergoeding die maximaal

€ 75.000,– of, indien hoger, een jaarsalaris is. Dat komt dan in mindering op een contractuele ontslagvergoeding waar al recht op bestaat.

Recht op een billijke vergoeding (art. 7:682 lid 3 BW)?

Als zonder een arbeidsrechtelijk goede grond of ernstig verwijtbaar is opgezegd kan de rechter een billijke vergoeding aan de bestuurder toekennen. Die is in uitzonderlijke gevallen van toepassing, maar biedt voor de statutair bestuurder een duidelijkere grondslag dan de nu vervallen ‘kennelijk onredelijk ontslag’ grond.

Wij adviseren u

Qisolute Advocaten adviseert over het realiseren van een zo hoog mogelijke billijke vergoeding. In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, aan de hand van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond was voor ontslag. Onze aanpak is altijd gericht op een efficiënte ‘out of court settlement’. Harde maatregelen nemen we alleen als uw werkgever geen oog blijft te hebben voor uw reële belangen. De concrete strategie wordt samen met u bepaald op basis van uw omstandigheden en uw belangen.

Jan Floris Holsteijn is specialist in arbeidsrecht en lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten. In 2015 volgde hij de specialisatiecursus PAO Arbeidsrecht waarin alle op 1 juli 2015 doorgevoerde wijzigingen met collega’s en kantonrechters werden besproken.

 Heeft u vragen over ontslag, bel Jan Floris Holsteijn

One Response

  1. Dankjewel voor dit artikel over het krijgen van een ontslag vergoeding als statutair directeur. Je hebt gelijk dat voor ontslag geen vergunning van het UWV nodig is. Wel is het belangrijk dat alle benodigde documenten voorhanden zijn.

Er kunnen geen reacties (meer) worden achtergelaten.