Arbeidsrecht advocaten die werknemers begeleiden

Arbeidsrecht advocaten

Voorbeelden van recente arbeidszaken waarin de arbeidsrecht advocaten van Qisolute een optimaal resultaat hebben behaald voor werknemers door juridische drukmiddelen zeer effectief te combineren met uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

De inzet van de arbeidsrecht advocaten van Qisolute is altijd om een rechtszaak te voorkomen. Daarbij is het wel van cruciaal belang dat wij de bereidheid en durf tonen om de zaak zo nodig wel aan een rechter voor te leggen. Wij zien vaak dat rechtsbijstandsverzekeraars dat niet uitstralen waardoor veel te gemakkelijk en met te lage vergoedingen tot een schikking wordt gekomen. Voorbeelden van arbeidszaken waar wij een uitstekend resultaat hebben behaald:

Recht op meer dan de transitievergoeding bij slecht onderbouwd ontslag en onterechte non-actiefstelling. Driemaal zo hoge vergoeding onderhandeld door Jan Floris Holsteijn.

Na een periode van overbelasting van een arbeidsongeschikte IT-specialist wordt aan hem door zijn leidinggevende gevraagd in de werkchat te typen dat hij beter is. Na hersteldmelding wordt deze werknemer onmiddellijk op non-actief gesteld. Hem wordt verteld dat werkgever hem wil ontslaan, omdat zijn functie vervalt. Deze non-actiefstelling was schadelijk en onterecht. Onze inzet was in kort geding toelating tot het werk te eisen met als alternatief voor de werkgever een veel hogere vergoeding dan de aangeboden transitievergoeding. Met onze hulp ontving de werknemer ruim 3x de transitievergoeding. Belang: € 26.000, –.

Vice President van een grote rederij; zwak onderbouwd ontslag en non-actiefstelling. Resultaat: 5 maal de aangeboden transitievergoeding ! Non-actiefstelling onhoudbaar, transitievergoeding veel te laag.

Cliënt met een maandsalaris van € 10.000, — krijgt te horen dat zijn functie van de ene op de andere dag vervalt. Hem wordt een magere ontslagvergoeding aangeboden van € 25.000, –. Hij wordt meteen op non actief gesteld. Een verzoek om terug te keren wijst de werkgever af. De arbeidsrecht advocaten van Qisolute maakten onmiddellijk een kort geding aanhangig en vochten de ontslagreden aan. Na enkele weken onderhandelen wordt de zaak geschikt: 6 maanden langer in dienst plus een ontslagvergoeding van € 50.000, –. Gerealiseerd belang € 150.000, — in plaats van € 25.000, –.

Ontslag directeur na 30 jaar dienstverband, ontslagreden onhoudbaar.

Directeur Facility Management van een grote instelling wordt na ruim 30 jaar dienstverband ontslagen. De onderhandelde vertrekvergoeding bedraagt uiteindelijk ruim drie keer de transitievergoeding. Belang: € 600.000, — (deels vergoeding, deels vrijstelling van werk). Goed functioneren was evident, ontslagreden ‘reorganisatie’ aanvechtbaar. Herplaatsing was niet overwogen.

Docente middelbaar onderwijs (cao voortgezet onderwijs).

Docente wiskunde voldoet formeel al enige jaren niet aan de wettelijke vereisten voor benoembaarheid. Reden voor de school om in te zetten op ontslag. Met de inzet van arbeidsrecht advocaat Jan Floris Holsteijn bedraagt haar ontslagvergoeding ruim 1,5 keer de transitievergoeding. Toename regeling met ons advies van € 8.000, — naar € 20.000, –.

Ontslag Sales Manager.

De functie van regionale Sales Manager bij een groot sportmerk komt te vervallen. In slechts een week onderhandelen weten de advocaten van Qisolute de ontslagvergoeding te verhogen van € 10.000, — naar bijna € 20.000,–. Onze kosten werden daarnaast deels door de werkgever gedragen.

Mondelinge arbeidsovereenkomst geldig, schikking na indiening loonvordering bij het kantongerecht.

Onze 56-jarige cliënte ging een mondelinge arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar aan met haar werkgever. Na één dag komt werkgever op de afspraken terug. Terugkomen op een mondelinge overeenkomst is niet mogelijk, er wordt een procedure bij de kantonrechter gestart om werkneemster toe te laten tot de arbeid. Werkneemster ontvangt een schadevergoeding van € 6.000, — op basis van een schikking net voor de zitting. Gezien het beperkte belang hebben wij onze factuur gematigd.

Veel meer dan transitievergoeding haalbaar als de ontslagreden of de gevolgde route niet deugt. 4 maal de wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding) na 17 jaar dienstverband bij landelijk opererende dienstverlener.

Grote dienstverlener reorganiseert de afdeling buiten de OR om. Op de afdeling van onze cliënte komen in verband met flexibilisering drie functies te vervallen. Doelstellingen van de werkgever hebben geen enkele betrekking op het functioneren van de werkneemster: er is simpelweg geen ontslaggrond. Achter de schermen hebben wij  cliënte 2 maanden begeleidt  met advies. Daarna volgden een stevige brief aan haar werkgever  en na 2 maanden onderhandelen ontvangt de werkneemster bijna 4 keer de transitievergoeding. Belang: € 150.000, –.  Onze kosten werden door de werkgever gedragen.

Reorganisatie Telecomprovider zonder advies ondernemingsraad, non-actiefstelling.

De functie van onze cliënt is door bedrijfseconomische-  en organisatorische omstandigheden komen te vervallen. Er is geen passende functie beschikbaar en cliënt wordt op non-actief gesteld.  In kort geding wordt om wedertewerkstelling verzocht. Kort voor de zitting bereikt Qisolute advocaat Meijer overeenstemming: ontslag met een vergoeding van ruim 3 keer het eerste aanbod, namelijk 3 x transitievergoeding. Gerealiseerd belang: € 300.000, –. Onze kosten werden merendeels gedragen door de werkgever.

Vernietiging van een ontslag op staande voet.

De directeur van een charitatieve instelling (zorgsector) wordt op staande voet ontslagen zonder enige houdbare reden. Het  Ontslag op staande voet is door ons succesvol aangevochten in een kort geding. Belang: ruim € 40.000, –. Twee weken na het door de rechter ongedaan gemaakte ontslag kreeg cliënte de diagnose borstkanker (dubbelzijdig). De in deze periode uiteraard kwetsbare werkneemster heeft geen mogelijkheid in die positie naar ander werk uit te kijken en ook geen mogelijkheid om voor vrijwillig vertrek te kiezen. De begeleiding van cliënte was hier uiteraard van groot belang. De instelling deed te weinig aan de re-integratie en bleef aandringen op beëindiging, terwijl daar geen reëel budget voor was. De in de plaats van cliënte benoemde directeur zal bij haar terugkeer weer plaats moeten maken. De hoge juridische kosten in dit lange traject hebben wij  voor een derde deel voor onze rekening genomen, voor zover het vonnis de werkgever niet in de proceskosten heeft veroordeeld. Een zaak vol lastige dilemma’s.

Ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Hoge vergoeding toegewezen door  kantonrechter Amsterdam.

Een van de big four accountantskantoren wist de voorpagina van de Telegraaf begin 2016 regelmatig te halen in verband met beweerdelijke misdragingen van een van de partners. Qisolute adviseerde een daardoor benadeelde werknemer en stelde het verweer op tegen de door de werkgever gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Op basis van ons verweer bepaalde de kantonrechter Amsterdam in een opmerkelijk vonnis dat de werkgever naast de transitievergoeding een hoge vergoeding moest betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen. De rechter was er vooral kritisch op dat de werkgever het oplossen van het steeds hoger oplopende conflict nogal aan de inmiddels zieke jonge werknemer had overgelaten. Vergoeding kwam uit op C=2 in de in juli 2015 afgeschafte kantonrechtersformule. Toeval? Wij denken van niet.

Contact

Heeft u ook advies nodig? Wij zijn gespecialiseerd in onder andere arbeidszaken. Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur gratis advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl